ชื่อ - นามสกุล :นายคำพร แก้ววิเศษ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)
Telephone :0831294412
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา